Profesjonalna grupa wsparcia on-line “Bądźmy w Kontakcie”

Grupa powstała z myślą o osobach, które przeżywają trudności w relacjach, doświadczają napięcia emocjonalnego własnego, czy ze strony bliskich (dzieci, partnerów/partnerek). Obecna sytuacja często skłania do refleksji i pytań jak ułożyć trudne relacje na nowo, wzmaga poczucie niezrozumienia, osamotnienia w relacjach z innymi, a niektórzy odczuwają dyskomfort z powodu obecnego braku relacji. 

Wierzymy, że udział w grupie wsparcia, oparty na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, aktywnym słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego może skutecznie przyczynić się do lepszego rozumienia siebie i swojego funkcjonowania w relacjach.

Wymiana doświadczeń, informacji zwrotnych między uczestnikami grupy, pozwala spojrzeć na własne trudności z wielu różnych perspektyw i poznać nowe metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych, powodujących dyskomfort.

Grupa wsparcia jest miejscem, w którym jesteśmy w stanie przyjrzeć się własnym emocjom, potrzebom, poznać bariery, które niejednokrotnie utrudniają nam budowanie bliskich, zdrowych relacji z innymi.

W grupie może uczestniczyć od 6-10 osób.

Zakwalifikowanie do grupy możliwe jest po odbyciu (bezpłatnej) konsultacji psychologicznej i podjęciu przez terapeutów i pacjenta decyzji odnośnie przyjęcia wybranej formy leczenia.

Grupa prowadzona jest przez dwoje doświadczonych psychoterapeutów z Centrum Kontakt: Jagodę Pietkiewicz i Szymona Berlińskiego. Łączy dwa dominujące nurty psychoterapeutyczne – psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz psychoterapię psychodynamiczną w wyniku czego uczestnicy mogą doświadczyć najszerszego spektrum interwencji terapeutycznych.

Dzięki zdalnej formule pracy zachowujemy bezpieczeństwo w dzisiejszej realności. Sesje są prowadzone poprzez szyfrowane połączenie w aplikacji Zoom, co pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i poufności w sieci.

Spotkania odbywają się on-line raz w tygodniu przez 1 godz. i 45 min. Program grupy został zaplanowany na trzy miesiące.

Koszt uczestnictwa w grupie: 80zł/spotkanie

Planowane rozpoczęcie: 20 kwietnia

Korzystamy z bezpłatnej dla Państwa aplikacji ZOOM.