Rola edukacji seksualnej i psychoterapii…

Rozwój psychoseksualny człowieka jest złożonym procesem zależnym od czynników biologicznych, psychicznych i kulturowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż o ile uwarunkowania biologiczne uważane są za względnie stałą podstawę dla rozwoju seksualnego, to wpływy psychiczne i środowiskowe ulegają zmianom (Beisert, 2006). Wiek dorastania jest okresem kluczowych przemian w życiu młodego człowieka. Ten czas obejmuje zmiany na poziomie fizjologicznym, poznawczym, behawioralnym, intelektualnym, emocjonalnym oraz w relacji jednostka-otoczenie. Przejawem prawidłowego rozwoju psychoseksualnego jest uwzględnienie powyższych sfer ściśle związanych z seksualnością. Zgodnie z tą myślą seksualność jako taka nie stanowi wartości autonomicznej, a jest jednym z wymiarów życia osoby.

Możliwość komentowania Rola edukacji seksualnej i psychoterapii… została wyłączona

ADHD – Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi

Planując wizytę u psychoterapeuty wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób terapia działa. Wyobrażenia na ten temat mogą być nasycone obawami, nierealistycznymi oczekiwaniami czy scenami z filmów. Z drugiej strony w gabinetach terapeutycznych coraz częściej spotykamy osoby, które doskonale wiedzą z jakiego rodzaju pomocy specjalistycznej potrzebują i są do niej nastawione pozytywnie.

Możliwość komentowania ADHD – Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi została wyłączona

W czym może pomóc psychoterapia?

Planując wizytę u psychoterapeuty wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób terapia działa. Wyobrażenia na ten temat mogą być nasycone obawami, nierealistycznymi oczekiwaniami czy scenami z filmów. Z drugiej strony w gabinetach terapeutycznych coraz częściej spotykamy osoby, które doskonale wiedzą z jakiego rodzaju pomocy specjalistycznej potrzebują i są do niej nastawione pozytywnie.

Możliwość komentowania W czym może pomóc psychoterapia? została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania