Aleksandra Wróblewska

Aleksandra Wróblewska
Aleksandra Wróblewska, psychoterapeuta, Warszawa, Mokotów

Psycholog, ukończyła studia o specjalności psychologia kliniczna, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła kurs z zakresu technik terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzonym przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, w niepublicznej poradni psychologicznej Kolektyw Terapeutyczny PSYCHOLOGGIA, podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych F-7, gdzie obecnie pracuje, prowadząc konsultacje indywidualne dla pacjentów i ich rodzin oraz bierze udział w procesie diagnozy pacjentów: diagnoza zaburzeń afektywnych, diagnoza zaburzeń osobowości. Współpracuje ze szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi, prowadząc warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwijania kompetencji społecznych oraz radzenia sobie z emocjami.

W swojej pracy terapeutycznej zajmuje się pomocą osobom dorosłym, doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów psychologicznych, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności adaptacyjnych, trudności w regulacji emocji oraz osobom z diagnozą zaburzeń osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym, wykorzystując głównie elementy terapii humanistycznej.

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych – psychologicznych, psychoterapeutycznych, seksuologicznych oraz psychiatrycznych. Pracuje pod stałą superwizją, zarówno indywidualną jak i grupową, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów.