Andrzej Wakarow

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Od niedawna również w zakresie zainteresowań zaburzenia neurorozwojowe u dorosłych – Zesp Aspergera i ADHD.