Izabela Nowosad

Izabela Nowosad jest specjalistą psychiatrą, w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodizeży. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Doświadczenie zawodowe dr Izabeli Nowosad obejmuje pracę w Poradni Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim, w Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych przy ul. Dzielnej 7, a także w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul Kolskiej 2/4.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży. Specjalizuje się także w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i farmakologicznym wspieraniem terapii uzależnień u osób dorosłych.