Magdalena Dziadura

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Od 2017 roku pracuje w poradni i oddziale dziennym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzi terapię osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego.

W pracy terapeutycznej kieruje się zasadami etyki zawodowej. Ceni sobie indywidualne podejście do trudności doświadczanych przez pacjenta/klienta oraz dostrzega ogromną wartość, jaką niesie ze sobą relacja terapeutyczna oparta na empatii i zaangażowaniu. W pracy z drugim człowiekiem duże znaczenie nadaje procesowi budowania wzajemnego zaufania w ciepłej i bezpiecznej atmosferze.

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia), zaburzeniami lękowymi (napady paniki, fobia społeczna, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie specyficzne), zaburzeniami odżywiania się, doświadczeniami psychotycznymi, zaburzeniem stresowym pourazowym, a także z osobami, które odczuwają trudności w relacjach zarówno z innymi ludźmi, jak i z samym sobą. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W codziennej pracy opiera się na założeniach i technikach wywodzących się z klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz z terapii schematów.

W czasie wolnym angażuje się w projekty społeczne mające za zadanie przywrócenie osób po kryzysach psychicznych do samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie.