Piotr Gumienny

Piotr Gumienny

Piotr Gumienny jest psychologiem o specjalnościach psychologia kliniczna oraz seksuologia kliniczna i sądowa, członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, uczestniczył w kursach doszkalających z zakresu seksuologii w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Współpracował z Poradnią Seksuologiczną i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył odbywając staże i praktyki w poniższych szpitalach na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz stowarzyszeniach:
– Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej
– Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa – Żoliborz
– Stowarzyszenie Lambda Warszawa
– Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST
– Niepubliczna poradnia psychologiczna PrimoPsyche
– Grupa Medyczna VERTIMED+
– INNER GARDEN Ośrodek Psychoterapii i Coachingu
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Był kierownikiem Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz warsztatach przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz seksualnymi.

Pracuje pod regularną superwizją u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Kamila Jakubiak-Leńczuk

Kamila Jakubiak-Leńczuk, psychoterapeuta, seksuolog

Mgr Kamila Jakubiak-Leńczuk ukończyła studia magisterskie z zakresu psychoterapii i terapii seksualnej na AEH oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na SWPS. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże w Zakładzie seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej i Oddziale całodobowym F9. Prowadziła zajęcia z psychologii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jako konsultantka w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami będącymi w kryzysie, doświadczającymi problemów w życiu codziennym i z osobami zgłaszającymi problemy natury seksualnej. Pracuje zarówno w kontakcie indywidualnym jak i partnerskim.

Regularnie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach naukowych i kursach o tematyce psychologicznej i seksuologicznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod regularną superwizją u superwizora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Magdalena Hasiuk

Magdalena Hasiuk, seksuolog, psychoterapeuta

Magdalena Hasiuk ukończyła studia psychologiczne o specjalnościach psychoterapia zaburzeń osobowości i seksuologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej SCOLAR, współpracując z niepublicznymi poradniami psychologicznymi w Warszawie, a także odbywając staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i partnerską. Swoją pomoc kieruje do osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysu osobistego czy problemów w relacjach z bliskimi, jak również do tych, którzy borykają się z kłopotami natury seksualnej.

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych o tematyce psychologicznej i seksuologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jagoda Pietkiewicz

Jagoda Pietkiewicz, Centrum Kontakt

Mgr Jagoda Pietkiewicz jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 779) PTTPB. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studium pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka szkolenia z psychoterapii w CBT Edu w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Otwocku oraz na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju. Pracuje również z pacjentami mającymi trudność w kontaktach interpersonalnych, którym zależy na budowaniu zdrowych i bezpiecznych relacji.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc z innych podejść terapeutycznych.

Aleksandra Wróblewska

Aleksandra Wróblewska

Psycholog, ukończyła studia o specjalności psychologia kliniczna, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła kurs z zakresu technik terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzonym przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, w niepublicznej poradni psychologicznej Kolektyw Terapeutyczny PSYCHOLOGGIA, podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych F-7, gdzie obecnie pracuje, prowadząc konsultacje indywidualne dla pacjentów i ich rodzin oraz bierze udział w procesie diagnozy pacjentów: diagnoza zaburzeń afektywnych, diagnoza zaburzeń osobowości. Współpracuje ze szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi, prowadząc warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwijania kompetencji społecznych oraz radzenia sobie z emocjami.

W swojej pracy terapeutycznej zajmuje się pomocą osobom dorosłym, doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów psychologicznych, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności adaptacyjnych, trudności w regulacji emocji oraz osobom z diagnozą zaburzeń osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym, wykorzystując głównie elementy terapii humanistycznej.

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych – psychologicznych, psychoterapeutycznych, seksuologicznych oraz psychiatrycznych. Pracuje pod stałą superwizją, zarówno indywidualną jak i grupową, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów.