Magdalena Pytel

Magdalena Pytel

Psycholog, ukończyła SWPS na kierunku Społecznej Psychologii Klinicznej. Terapeuta terapii poznawczo behawioralnej oraz humanistycznej (ukończenia szkolenia psychoterapeutyczne w CTPB oraz Szkole Psychoterapii INTRA). Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, przewlekłego stresu, obniżonego nastroju, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Diagnozuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pod kątem autyzmu oraz zespołu Aspergera. Prowadzi terapię młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży m.in. na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA oraz na Oddziale Zapobiegania Nawrotom na Oddziale F10 w IPiN. Od lat związana z Ośrodkiem Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS Świata Ciekawi, dyrektor w Niepublicznym Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym PAN CZU. Ukończyła szkolenia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w CWI Krok po Kroku oraz szkolenia w Wielkiej Brytanii z zakresu metody TEACCH oraz SCERTS Model.

Z osobami dorosłymi pracuje w obszarach terapii lęku, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego, trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Diagnozuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pod kątem autyzmu oraz zespołu Aspergera.

W pracy psychoterapeuty łączy podejście poznawczo behawioralne oraz humanistyczne. W pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju stosuje elementy Treningu Umiejętności Społecznych, Teorii Umysłu, Stosowanej Analizy Zachowania oraz modeli TEACCH oraz SCERTS Model.

Anna Majczak-Grybczuk

Anna Majczak-Grybczuk

Specjalizację odbywała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W ramach staży pracowała m. in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od roku pracuje w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, gdzie pomaga wrócić do dobrego funkcjonowania pacjentom po doświadczeniu hospitalizacji w oddziałach psychiatrycznych lub cierpiącym z powodu nawracających objawów zaburzeń psychicznych.  Ukończyła certyfikowany kurs “Racjonalna Terapia Zachowania – cz.I”. Od 2014 r. pomaga pacjentom pracując w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących z powodu:

 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (m.in. zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, fobii, zaburzeń adaptacyjnych)
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • zaburzeń snu
 • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska

Lekarz, specjalista seksuolog, specjalista psychiatra. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń seksualnych.

Doświadczenie w zakresie leczenia i relacji z pacjentem z zaburzeniami seksualnymi zdobyte w czasie 8-letniej pracy w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii w Warszawie.

Za kluczowe wartości zawodowe uważa otwartość na osobę pacjenta, gotowość do poszukiwania rozwiązań profesjonalnych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pacjenta, współpraca jako podstawa relacji terapeutycznej.

W Centrum Kontakt zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji seksualnych u dorosłych pacjentów, w tym leczeniem zaburzeń seksualnych występujących u pacjentów leczonych psychiatrycznie.

Ewa Krawczyńska

Ewa Krawczyńska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny (dyplom Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji), seksuolog kliniczny z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła kurs Poznawczo-Behawioralnej Terapii Par i Małżeństw w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. Jest instruktorem ADHD po szkoleniu w Centrum Terapeutycznym SWPS – praca z dziećmi z ADHD w środowisku domowym i przedszkolnym. Ma również doświadczenie w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami seksualnymi oraz trudnościami w relacjach – praca indywidualna lub w parze.

Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w Pracowni Seksuologii i Psychoterapii II Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w latach 2005 – 2009 prowadziła terapię osób dorosłych cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, zaburzeń tożsamości płciowej, przygotowujących się do ujawnienia orientacji seksualnej, będących w kryzysie partnerskim. W 2011 roku była na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS. W okresie 2009- 2012 współpracowała jako wykładowca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Od 2012 roku współpracuje jako psycholog-seksuolog z Centrum Rodziny i Praw Dziecka przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Własną praktykę psychologiczno-seksuologiczną prowadzi od 2009 roku. Jest gościem programów Dzień Dobry TVN, TVN24, TVP Pytanie na śniadanie, TVN Style, Superstacji, audycji Polskiego Radia – Czwórka, konsultuje artykuły tematyczne dla takich wydawnictw jak: “Elle”, “Olivia”„Wróżka” oraz portali Onet.pl, kobiecyporadnik.pl. Jest autorką artykułów mówiących o funkcjonowaniu w związkach i życiu erotycznym na portalach: zwierciadlo.pl, zdrowy-seks.pl, babyboom.pl i babyprzykawie.pl.

Pracuje z osobami dorosłymi (indywidualnie/pary). Główny obszar pracy to terapia zaburzeń seksualnych: spadek lub utrata potrzeb seksualnych, bolesne stosunki, przedwczesny/opóźniony wytrysk, zaburzenia erekcji, niedopasowanie seksualne w parze, trudności w rozpoznaniu preferencji/orientacji. Pracuje także z trudnościami w obszarze komunikacji, rozwoju osobistego, definiowania własnej tożsamości, rozwoju kompetencji społecznych, trudności w podejmowaniu decyzji.

 

Andrzej Wakarow

Andrzej Wakarow

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Od niedawna również w zakresie zainteresowań zaburzenia neurorozwojowe u dorosłych – Zesp Aspergera i ADHD.

Tomasz Siwicki

psychoterapeuta CBT
Tomasz Siwicki jest psychoterapeutą nurtu poznawczo-behawioralnego (CBT), a jego specjalnością jest seksuologia. Udziela profesjonalnego wsparcia pacjentom zmagającym się z dysfunkcjami seksualnymi, brakiem satysfakcji z życia seksualnego oraz problemem określenia tożsamości seksualnej. Prowadzi terapię dla osób z doświadczeniem psychozy, trudnościami w relacjach oraz niską samooceną. Pracuje z pacjentami od 2012 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Legnicy, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski (psycholog, studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Centrum Kształcenia Podyplomowego. W 2018 r. ukończył Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum CBT w Warszawie.

Specjalizuje się w:
 • Zaburzeniach i dysfunkcjach seksualnych
 • Problemach z satysfakcją z życia seksualnego
 • Problemach z tożsamością płciową
 • Zaburzeniach w relacjach partnerskich
 • Zaburzeniach rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
 • Zaburzeniach lękowych
 • Zaburzeniach osobowości
 • Zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych
 • Psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy
 • Psychoterapii dla osób cierpiących z powodu niskiej samooceny
 • Trudnościach w relacjach społecznych