Zuzanna Kastelaniec-Sienkiewicz

Pracuje jako psychoterapeutka od 10 lat. Prowadzi psychoterapią indywidualną, grupową oraz par. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z Terapii Rodzin i Par. Zdobywała doświadczenia m.in na Oddziale Dziennym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim. Od 10 lat prowadzi praktykę prywatną pod stałą superwizją.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza odbyciem 3 konsultacji. Ich celem jest poznanie sposobu pracy psychoterapeuty oraz dobranie najwłaściwszej formy pomocy dla osoby zgłaszającej się na psychoterapię.

Pracuje z osobam indywidualnymi oraz parami, które cierpią z powodu różnych kryzysów osobistych i przeżywają trudności w relacjach z bliskimi. Są to m.in :zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) stany depresyjne, zaburzenia lękowe, zachowania przymusowe, kompulsywne, poczucie osamotnienia oraz innego typu problemy związane z budowaniem relacji, wchodzeniem w bliskie związki.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, w pracy z parami dodatkowo korzysta z podejścia systemowego. Forma pracy, którą proponuje umożliwia lepsze zrozumienie siebie oraz partnera, stopniowe odzyskiwanie kontroli nad swoim życiem, pozbywanie się problematycznych zachowań i objawów. Umożliwia również wchodzenie świadomiej w bliskie relacje, rozumienie swoich potrzeb i otwieranie się na nie.

Poza pracą z pacjentami prowadzi warsztaty związane ze wspieraniem rozwoju osobowości oraz pracuje jako wykładowca akademicki.