Izabela Nowosad

Izabela Nowosad

Izabela Nowosad jest specjalistą psychiatrą, w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodizeży. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Doświadczenie zawodowe dr Izabeli Nowosad obejmuje pracę w Poradni Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim, w Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych przy ul. Dzielnej 7, a także w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul Kolskiej 2/4.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży. Specjalizuje się także w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i farmakologicznym wspieraniem terapii uzależnień u osób dorosłych.

Magdalena Pytel

Magdalena Pytel

Psycholog, ukończyła SWPS na kierunku Społecznej Psychologii Klinicznej. Terapeuta terapii poznawczo behawioralnej oraz humanistycznej (ukończenia szkolenia psychoterapeutyczne w CTPB oraz Szkole Psychoterapii INTRA). Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, przewlekłego stresu, obniżonego nastroju, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Diagnozuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pod kątem autyzmu oraz zespołu Aspergera. Prowadzi terapię młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży m.in. na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA oraz na Oddziale Zapobiegania Nawrotom na Oddziale F10 w IPiN. Od lat związana z Ośrodkiem Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS Świata Ciekawi, dyrektor w Niepublicznym Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym PAN CZU. Ukończyła szkolenia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w CWI Krok po Kroku oraz szkolenia w Wielkiej Brytanii z zakresu metody TEACCH oraz SCERTS Model.

Z osobami dorosłymi pracuje w obszarach terapii lęku, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego, trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Diagnozuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pod kątem autyzmu oraz zespołu Aspergera.

W pracy psychoterapeuty łączy podejście poznawczo behawioralne oraz humanistyczne. W pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju stosuje elementy Treningu Umiejętności Społecznych, Teorii Umysłu, Stosowanej Analizy Zachowania oraz modeli TEACCH oraz SCERTS Model.

Andrzej Wakarow

Andrzej Wakarow

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Od niedawna również w zakresie zainteresowań zaburzenia neurorozwojowe u dorosłych – Zesp Aspergera i ADHD.