Izabela Nowosad

Izabela Nowosad

Izabela Nowosad jest specjalistą psychiatrą, w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodizeży. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Doświadczenie zawodowe dr Izabeli Nowosad obejmuje pracę w Poradni Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim, w Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych przy ul. Dzielnej 7, a także w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul Kolskiej 2/4.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży. Specjalizuje się także w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i farmakologicznym wspieraniem terapii uzależnień u osób dorosłych.

Anna Majczak-Grybczuk

Anna Majczak-Grybczuk

Specjalizację odbywała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W ramach staży pracowała m. in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od roku pracuje w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, gdzie pomaga wrócić do dobrego funkcjonowania pacjentom po doświadczeniu hospitalizacji w oddziałach psychiatrycznych lub cierpiącym z powodu nawracających objawów zaburzeń psychicznych.  Ukończyła certyfikowany kurs “Racjonalna Terapia Zachowania – cz.I”. Od 2014 r. pomaga pacjentom pracując w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących z powodu:

  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (m.in. zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, fobii, zaburzeń adaptacyjnych)
  • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
  • zaburzeń snu
  • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych

Andrzej Wakarow

Andrzej Wakarow

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat Asystent Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Od niedawna również w zakresie zainteresowań zaburzenia neurorozwojowe u dorosłych – Zesp Aspergera i ADHD.