Magdalena Hasiuk

Magdalena Hasiuk, seksuolog, psychoterapeuta

Magdalena Hasiuk ukończyła studia psychologiczne o specjalnościach psychoterapia zaburzeń osobowości i seksuologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej SCOLAR, współpracując z niepublicznymi poradniami psychologicznymi w Warszawie, a także odbywając staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i partnerską. Swoją pomoc kieruje do osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysu osobistego czy problemów w relacjach z bliskimi, jak również do tych, którzy borykają się z kłopotami natury seksualnej.

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych o tematyce psychologicznej i seksuologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jagoda Pietkiewicz

Jagoda Pietkiewicz, Centrum Kontakt

Mgr Jagoda Pietkiewicz jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 779) PTTPB. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studium pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka szkolenia z psychoterapii w CBT Edu w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Otwocku oraz na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju. Pracuje również z pacjentami mającymi trudność w kontaktach interpersonalnych, którym zależy na budowaniu zdrowych i bezpiecznych relacji.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc z innych podejść terapeutycznych.

Aleksandra Wróblewska

Aleksandra Wróblewska

Psycholog, ukończyła studia o specjalności psychologia kliniczna, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła kurs z zakresu technik terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzonym przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, w niepublicznej poradni psychologicznej Kolektyw Terapeutyczny PSYCHOLOGGIA, podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych F-7, gdzie obecnie pracuje, prowadząc konsultacje indywidualne dla pacjentów i ich rodzin oraz bierze udział w procesie diagnozy pacjentów: diagnoza zaburzeń afektywnych, diagnoza zaburzeń osobowości. Współpracuje ze szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi, prowadząc warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwijania kompetencji społecznych oraz radzenia sobie z emocjami.

W swojej pracy terapeutycznej zajmuje się pomocą osobom dorosłym, doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, kryzysów psychologicznych, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności adaptacyjnych, trudności w regulacji emocji oraz osobom z diagnozą zaburzeń osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym, wykorzystując głównie elementy terapii humanistycznej.

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych – psychologicznych, psychoterapeutycznych, seksuologicznych oraz psychiatrycznych. Pracuje pod stałą superwizją, zarówno indywidualną jak i grupową, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów.