Centrum Kontakt – psychoterapia, psychiatria, seksuologia – ośrodek terapii na warszawskim Mokotowie

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt


Zespół specjalistów – szeroka oferta pomocy terapeutycznej

Centrum Kontakt powstało, żeby zapewnić pacjentom możliwość korzystania z pomocy specjalistów, pracujących w zgranym i profesjonalnym zespole. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksową opiekę w zakresie psychiatrii, psychoterapii i seksuologii.

Pomagamy wybrać terapeutę i rodzaj terapii

Nasi specjaliści to lekarze i psychoterapeuci, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych i seksuologii. Prowadzimy diagnostykę oraz leczenie psychiatryczne i seksuologiczne, a także psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracujemy z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

Psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog w centrum Mokotowa

Centrum zlokalizowane jest na warszawskim Mokotowie, przy ul. Olesińskiej 21/122. Rejestracji można dokonać telefonicznie. Umów się na spotkanie tutaj.

Rejestracja pod numerem telefonu: 665 266 500

Centrum Kontakt - psychoterapia, psychiatria, seksuologia - ośrodek terapii na warszawskim Mokotowie

Poznaj nasz zespół    
Zobacz gdzie pracujemy    
Skontaktuj się z nami

Psychiatra    
Psychoterapeuta    
Seksuolog


Spotkania terapeutyczne

Psychiatra

Z pomocy psychiatry korzystają pacjenci, których stan psychiczny negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie i wiąże się z cierpieniem. Dotyczy to zaburzeń depresyjnych, nerwicowych czy też stanów psychotycznych.

Pierwsza wizyta u psychiatry ma zazwyczaj charakter diagnostyczny i trwa dłużej niż późniejsze, regularne wizyty kontrolne. Zwykle już po pierwszym spotkaniu lekarz psychiatra formułuje wstępne zalecenia i planuje przebieg leczenia.

Seksuolog

Zaburzenia seksualne mają często złożone przyczyny, co warunkuje sposób pracy lekarza seksuologa. Diagnostyka zajmuje zazwyczaj więcej niż jedno spotkanie i zawiera aspekty: medyczny, psychiatryczny i psychologiczny. W zależności od sytuacji seksuolog ustala plan postępowania i w razie potrzeby wprowadza leczenie farmakologiczne, a także zaleca psychoterapię u seksuologa-psychoterapeuty.

Psychoterapia seksuologiczna wiąże się z kontraktem z terapeutą na określoną liczbę spotkań – sesji terapeutycznych. Może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Terapia może mieć, zależnie od zaleceń diagnosty i preferencji pacjenta, charakter indywidualny lub terapii partnerskiej.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia wskazaną w sytuacjach, w których trudności życiowe czy zaburzenia psychiczne wiążą się z określonymi mechanizmami psychologicznymi pacjenta. Proces uzyskiwania korzystnych zmian w funkcjonowaniu jest o tyle specyficzny, że wymaga dużego, aktywnego zaangażowania pacjenta w leczenie. Spotkania odbywają się zazwyczaj ze stałą częstotliwością, raz w tygodniu lub częściej. Czas trwania relacji terapeutycznej bywa różny i jest ustalany wspólnie między pacjentem i terapeutą.

Rozpoczęcie psychoterapii może być poprzedzone szczegółową diagnostyką psychologiczną. Pierwsze spotkania terapeutyczne mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny. Po nich następuje ustalenie sposobu pracy i formy terapii.

Psychoterapia par

Terapia par wskazana jest w sytuacji, kiedy problemy, które przeżywają osoby tworzące związek, wynikają w głównej mierze z relacji między nimi, jakości wzajemnej komunikacji, konfliktów i obopólnych zachowań. Niekiedy terapia pary łączona jest z terapią indywidualną jednej lub każdej z tworzących ją osób. W takim wypadku każdy z procesów terapeutycznych prowadzony jest przez innego terapeutę. Zespół Centrum jest na tyle liczny, że możliwe jest uzyskanie w naszym ośrodku zarówno terapii pary, jak i terapii indywidualnej każdego z partnerów, o ile jest to wskazane.

Terapia par może być prowadzona przez jedną lub dwie osoby. Trwa zazwyczaj nieco dłużej niż sesje terapii indywidualnej. Terapeuta planując przebieg procesu terapii proponuje spotkania raz w tygodniu lub rzadziej, co dwa lub trzy tygodnie.