Jakub Hyla

Jakub Hyla
Jakub Hyla, psychoterapeuta CBT

Jakub Hyla jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Jest także w trakcie szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Ukończył kursy I i II stopnia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii oraz psychoseksuologii przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne i seksuologiczne. Pracuje także w języku angielskim. (Conducts psychotherapy in English.)

Doświadczenie uzyskał pracując min. w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, w placówce opiekuńczo-wychowawczej “Ognisko” im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” w Rumi, w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Gdyni, a także w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku. Odbywał również praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Smażynie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

W jego obszarze zainteresowań zawodowych znajdują się szczególnie zaburzenia osobowości, szeroko pojęte uzależnienia i zaburzenia preferencji seksualnych.

W Centrum Psychoterapii KONTAKT przyjmuje jedynie w formie online