Magdalena Dziadura

Magdalena Dziadura
Magdalena Dziadura, psychoterapeuta CBT

Magdalena Dzidura – Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierunkiem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, obecnie w trakcie 4 letniej szkoły psychoterapii na tej samej uczelni.

Magdalena Dzidura Doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu Bródnowskim oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Specjalizuje się w terapii indywidualnej osób dorosłych cierpiących z powodu:

– zaburzeń nastroju,

– zaburzeń lękowych,

– zaburzeń osobowości,

– trudności w życiu osobistym, zawodowym lub w obszarze relacji z innymi

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla niej wspólne odkrywanie mechanizmów powodujących trudności i wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z nimi, co prowadzi do lepszego poznania samego siebie i w efekcie do bardziej satysfakcjonującego życia.