Pierwsza konsultacja

200 zł

Kolejna konsultacja

170 zł

Recepta lub zaświadczenie

50 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej

140-180 zł

Sesja terapii partnerskiej

200-300 zł

Konsultacja rodzinna

180-220 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej oraz pojedyncze konsultacje

140-280 zł

Superwizja indywidualna

160-180 zł

Superwizja grupowa

180 zł za 1 os.