Grupa terapeutyczna dla dzieci uzupełniająca terapię indywidualną, półotwarta

Grupa jest przeznaczona dla dzieci od 10 do 12 lat, które mają trudności w relacjach rówieśniczych wynikające z wycofania, trudności z podtrzymywaniem relacji.

Liczba dzieci w grupie: 5-8

Przed dołączeniem do grupy prowadzona jest kwalifikacja – rozmowa z rodzicami i dzieckiem o trudnościach dziecka, potrzebach związanych z grupą oraz warunkach uczestnictwa w grupie.

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w małej, bezpiecznej grupie gdzie dzieci będą mogły uczyć się nawiązywać relacje, wspólnie bawić i rozmawiać. Okres rozwojowy 10-12 lat to przejście do nastoletniości, część dzieci potrzebuje wtedy wyjątkowej uwagi i pomocy w pokonywaniu trudności rówieśniczych.

Metody pracy to wspólne gry oraz rozmowy moderowane przez terapeutę. Każde spotkanie będzie miało swoją tematykę dobraną do specyfiki grupy oraz potrzeb terapeutycznych dzieci.

Planowanych jest 8 spotkań 1,5 godzinnych  z 10 min. przerwą, od listopada do czerwca.

Cena

120 zł od uczestnika, za jedno spotkanie

Terapeuta grupy:

Grupa terapeutyczna dla dzieci
Katarzyna Kwaśny-Czehak
Psycholog, Psychoterapeuta