8-tygodniowy kurs Medytacji Uważności MBLC (Mindfulness Living Based Course)

 

Czym jest uważność (ang.mindfulness)?

Uważność możemy zdefiniować jako sztukę życia, naukę uważnej obecności, której doświadczamy poprzez regularną praktykę obserwacji i badania natury umysłu.

To droga, podczas której doświadczamy teraźniejszości takiej jaką jest w chwili obecnej, bez preferencji i oczekiwań.

Podczas treningu uważności wykorzystujemy konkretne techniki, które dzięki akceptacji wszystkiego, co jest obecne w naszym doświadczeniu, rozwijają poczucie świadomości umysłu i ciała.

Korzyści z udziału w kursie

 • obniżenie poziomu napięcia i stresu
 • spadek poziomu lęku
 • zwiększenie samokontroli
 • wzmocnienie procesów poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga)
 • rozwój inteligencji emocjonalnej oraz empatii
 • zmniejszenie podatności na depresję
 • rozwijanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie kontaktu z własnym ciałem
 • poprawa nastroju i wzrost poczucia jakości życia

Organizacja kursu

Kurs skierowany jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, które pragną rozwijać praktykę uważności. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie medytacyjne.

Kurs MBLC to cykl 8 spotkań realizowanych w trybie cotygodniowym oraz całodzienna praktyka w Dniu Uważności.
Elementem kursu jest samodzielna praktyka pomiędzy sesjami, co jest ważnym elementem na drodze rozwoju uważności.

Spotkania będą się odbywały co tydzień o godzinie 16.45 do godziny 18.45 w kameralnej grupie 8-12 osób. Kurs rozpoczyna się 15 lutego 2022 r.

Miejsce: Centrum Kontakt, ul. Olesińska 21/122, Warszawa, Mokotów.

Program kursu

Tydzień 1 – Co to jest Mindfulness i po co praktykować? Zacznij tam, gdzie jesteś
Tydzień 2 – Ciało jako miejsce bycia obecnym
Tydzień 3 – Wprowadzenie podpory uważności
Tydzień 4 – Praca z rozkojarzeniem
Tydzień 5 – Badanie strumienia myśli

Dzień uważności (w weekend) w godzinach 10:00 – 16:00 – data zostanie podana w późniejszym terminie.

Tydzień 6 – Postawa obserwatora
Tydzień 7 – Samoakceptacja
Tydzień 8 – Życie w oparciu o Mindfulness

Twoja inwestycja 

1250 zł, prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 250 zł

W cenie zawarte jest 8 sesji MBLC, Dzień Uważności, materiały do nauki oraz certyfikat ukończeniu kursu.

Zapisy

Prosimy o wypełnienie ANKIETY REJESTRACYJNEJ 

Kwalifikacja do grupy zostanie poprzedzona półgodzinną bezpłatną konsultacją z osobą prowadzącą trening.
Terminy spotkań konsultacyjnych będą ustalane indywidualnie. Skontaktujemy się z Państwem po otrzymaniu ankiety rejestracyjnej.

Trenerka mindfulness

Więcej o uważności

Aktualnie „uważność” bije rekordy popularności, pomimo iż znana jest od 2500 lat to korzyści z niej płynące są odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata. Medytacja uważności powstała, aby pomóc w łagodzeniu cierpienia. Jest to praktyka świecka, która w roku 1979 została zaadaptowana, przez Jona Kabat-Zinna, z buddyjskiej tradycji do głównego nurtu medycyny i psychologii, jako program redukcji stresu oparty na uważności (MBSR). Początkowo wykorzystywany w terapii grupowej osób z chronicznym bólem.

Pod pojęciem uważności rozumiemy aktualnie przebiegający proces samoregulacji uwagi, pełen otwartości, ciekawości i akceptacji własnych doświadczeń, które pojawiają się „tu i teraz”. Nie jest ona rozumiana jako technika relaksacyjna lecz umiejętność, która pozwala podmiotowi na bardziej wszechstronne postrzeganie swojego zaangażowania i trafniejszy wgląd w siebie.

W stanie uważności myśli i uczucia są zauważane na równi z przedmiotami czuciowej świadomości, ale bez reagowania na nie w wyuczony, automatyczny sposób. W ten sposób uważność  pomaga osobie odpowiadać na różne sytuacje w sposób bardziej refleksyjny niż impulsywny.

Najpopularniejszy rodzaj medytacji polega na skupieniu uwagi na oddechu. Dzięki temu  możemy zaobserwować, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie i zrezygnować z walki z nimi. Uważność pozwala na obserwację myśli bez potrzeby ich oceniania. Jeśli w naszym życiu obecne są trudne sytuacje uczymy się traktować je z dystansem i obserwować z ciekawością jak przychodzą i odchodzą. Dzięki uważności możemy zauważać negatywne schematy myślenia zanim uruchomią spiralę trosk i niepokojów. Praktyka uważności pomaga przywrócić poczucie wpływu i kontroli nad życiem.

Medytacja uważności uczy rozpoznawać negatywne myśli czy wspomnienia w momencie kiedy się pojawiają. Wówczas możemy pozostać z nimi na chwilę, a następnie pozwolić im odpłynąć. Kiedy osiągniemy ten stan możemy zauważyć, że w miejsce zmartwień czy trosk przychodzi spokój. Jak powiedział Eckhart Tolle „Kiedy powiesz “tak” temu, co życie przynosi, kiedy zaakceptujesz tę chwilę taką, jaka jest, poczujesz w sobie rodzaj przestrzeni, gdzie panuje głęboki spokój”.

Uważność pokazuje nam, iż nasz umysł posiada nie tylko analityczną stronę, którą znamy doskonale, ale również pokazuje, iż posiadamy zdolność zmysłowego odbierania świata. Nasze świadome doświadczanie nie ogranicza się jedynie do myślenia. Jeśli potrafimy doświadczać własnych myśli w momencie, kiedy się pojawiają możemy przestać działać pod przymusem natychmiastowej reakcji na bodziec. Możemy przejść z automatycznego trybu działania w tryb bycia.

Tryb działania jest nam dobrze znany i niezwykle potrzebny, abyśmy mogli żyć na co dzień. Ułatwia funkcjonowanie ponieważ wiele rutynowych, nawykowych aktywności odbywa się automatycznie. W tym trybie obecne są analizy, planowanie, które związane są z procesem myślenia, który w tym trybie często jest krytyczny i oceniający. Funkcjonując jedynie w tym  działania możemy nie doświadczyć dużej części życia Odpowiedzią na tę potrzebę jest tryb bycia inaczej zwany uważnym trybem. Dzięki niemu jesteśmy w pełni świadomi swych wyborów. Na bieżąco możemy weryfikować, czy wybory, których dokonujemy są zgodne i spójne z nami. Będąc w trybie uważnym odbieramy świat sensorycznie . Odzyskujemy kontakt ze zmysłami, dzięki czemu możemy widzieć, słyszeć, czuć, dotykać i smakować. Uczymy się również nie osądzania. Stajemy się życzliwym obserwatorem własnych doświadczeń, a nie ich krytycznym odbiorcą.

Poprzez praktykę uważności uczymy się dystansowania wobec myśli. Traktujemy je jako wydarzenia dziejące się w umyśle, wewnętrzny komentarz na temat siebie czy świata, a nie prawdę o sobie.

Praktyki związane z uważnością możemy podzielić na: formalne i nieformalne. Rodzaj formalnego treningu uwagi nazywany jest medytacją uważności. Poprzez medytację rozumiemy przyjęcie, akceptację tego co jest, zamiast nawykowych sposobów myślenia czy działania oraz kultywowanie uwagi i skupienia na chwili obecnej.

Celem praktyki uważności jest świadome przeżywanie doświadczeń. Formalna praktyka jest praktyką medytacyjną, która ma określoną strukturę, często towarzyszy jej podpora uważności taka jak oddech, czy dźwięk, która stanowi swoistego rodzaju kotwicę wspomagającą medytację. Do praktyk nieformalnych zaliczamy kultywowanie uważności w codziennych, życiowych sytuacjach jak spożywanie posiłków czy spacer.

Uważność jest sztuką, która może pogłębić nasze poczucie satysfakcji z życia. Aby to osiągnąć wymagana jest umiejętność świadomego skierowania uwagi ku temu co dzieje się w naszym aktualnym doświadczeniu z zachowaniem postawy otwartości i akceptacji. Praktykując uważność otwieramy się na doświadczanie życia wszystkimi swoimi zmysłami będąc świadomymi swojego ciała, emocji, myśli i całego środowiska wewnętrznego.

Uważność jest stanem dostępnym dla każdego, ale możemy ją również rozwijać i głębiej kultywować w naszym życiu. Często ten stan nie jest dla nas naturalnym sposobem bycia, ponieważ w codziennej gonitwie zadań, nasza uwaga ulega rozproszeniu. Zajęci codziennymi obowiązkami i zajęciami nie koncentrujemy się na jednej czynności lecz działamy nawykowo i automatycznie podążając za tym, co aktualnie wymaga naszej uwagi. Mamy tendencje do uciekania w fantazje, marzenia, nadmiernego analizowania sytuacji, zamartwiania się czy planowania. Konsekwencją takiego trybu jest brak koncentracji, nieuważne słuchanie, zaabsorbowanie swoimi sprawami, osądzanie własnych przeżyć przez pryzmat preferencji.

Praktykując uważność kierujemy naszą uwagę ku czterech obszarom aktywności, jakimi są:

 • ciało – zauważając wszystko co jest obecne, zarówno przyjemne wrażenia, jak i te dyskomfortowe
 • zmysłowe doświadczenia (doświadczamy wszystkimi zmysłami)
 • emocje – co w danej chwili czujemy
 • myśli – zauważamy wspomnienia, wyobrażenia, analizy

Mówiąc o uważności nie możemy pominąć współczucia, które stanowi jej nieodłączny element. Pracując jedynie nad rozwojem świadomości umysłu moglibyśmy doświadczać wielu krytycznych, oceniających myśli. Jeśli jednak nasza praktyka będzie również służyła rozwijaniu współczucia, będzie nam łatwiej spojrzeć na siebie z łagodnością i życzliwością, która jest konieczna, abyśmy weszli na drogę rozwoju. Dalajlama określa współczucie jako wrażliwość na cierpienie własne i innych z towarzyszącym mu głębokim zaangażowaniem, by próbować mu ulżyć.

Zdaniem Shapiro uważność to specyficzny stan uwagi, będący wynikiem ciągłego i celowego kierowania jej na to, co dzieje się w chwili obecnej w sposób nieoceniający i nieosądzający. Podstawowymi elementami tak rozumianej uważności są:

 • Procesy intencjonalne (celowe kierowanie uwagi)
 • Orientacja na teraźniejszości (przedmiotem uwagi są doświadczenia pojawiające się w chwili obecnej
 • Postawa akceptacji wobec pojawiających się doświadczeń (ciekawość wobec przedmiotów uwagi oraz otwartość na doświadczenia)

Korzyści oraz wpływ uważności na funkcjonowanie człowieka zostały potwierdzone w licznych badaniach. Zauważono, że mózgi osób praktykujących uważność różnią się pod względem strukturalnym: powiększona gęstość szarej struktury, zmniejszone ciało migdałowate i funkcjonalnym (synchronizacja pnia mózgu, obszarów limbicznych oraz kory mózgowej, integracja sieci uwagowej, pamięciowej i systemu kontroli, wzmożona aktywność neuronów lustrzanych).

Wyniki badań pokazują również, że treningi uważności wywołują zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu (neuroplastyczność), ale również powodują zmiany na poziomie behawioralnym (Munzert, 2009)

Efektem medytacji jest również redukcja stresu, wyciszenie umysłu i zmniejszenie lęku.

Z licznych badań dotyczących zmian w strukturze mózgu pod wpływem medytacji wynika, iż odkryto zmiany strukturalne w obszarach mózgu, które odgrywają ważną rolę w procesach regulacji emocji, empatii i przetwarzania emocjonalnego. Zmiany w subiektywnych ocenach stresu spowodowane medytacją uważności korelują ze zmianą gęstości istoty szarej w ciele migdałowatym (pobudzenie emocjonalne).

Istotnym jest również fakt, iż interwencje oparte na uważności są skuteczne w stosunku do populacji klinicznych, ale też osób zdrowych, a ich efektywność ujawnia się w przypadku dorosłych i dzieci.

Możemy powiedzieć również, że uważność wpływa na poprawę zdrowia psychicznego oraz ogólnego dobrostanu w przypadku terapii osób z trudnościami w obszarach: poznawczej i emocjonalnej reaktywności, ruminacji oraz martwienia się.

Regularna praktyka uważności przynosi długotrwałe zmiany w nastroju, podnosi poziom szczęścia i dobrego samopoczucia.