Z pomocy psychiatry korzystają pacjenci, których stan psychiczny negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie i wiąże się z cierpieniem. Dotyczy to zaburzeń depresyjnych, nerwicowych czy też stanów psychotycznych.

Pierwsza wizyta u psychiatry ma zazwyczaj charakter diagnostyczny i trwa dłużej niż późniejsze, regularne wizyty kontrolne. Zwykle już po pierwszym spotkaniu lekarz psychiatra formułuje wstępne zalecenia i planuje przebieg leczenia.

Psychiatrzy:

Psychiatria
Joanna Gajewska-Kowalczyk
Lekarz psychiatra
Psychiatria
Anna Majczak-Grybczuk
Lekarz, specjalista psychiatra

Cennik