Arkadiusz Bilejczyk

Arkadiusz Bilejczyk

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współzałożyciel Centrum KONTAKT. Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwent szkolenia z psychoterapii w CBT Centrum w Warszawie.

W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na szkoleniach z psychoterapii. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądu Okręgowego w Warszawie, certyfikowany seksuolog sądowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współzałożyciel ośrodka szkolącego w psychoterapii Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych, to dynamika emocjonalna i seksualna w długoterminowych relacjach partnerskich, poznawcze mechanizmy regulacji napięcia emocjonalnego i seksualnego. Ponadto od kilkunastu lat zajmuje się terapią osób mających trudności o charakterze hiperseksualnym (seksoholizm / uzależnienie od seksu / kompulsywne zachowania seksualne). Ma także kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze leczenia sprawców przemocy seksualnej oraz zaburzeń preferencji seksualnych.

Zajmuje się także szkoleniami z zakresu zdrowia seksualnego, seksualności osób niepełnosprawnych oraz edukacji seksualnej. Prowadził zajęcia o takiej tematyce dla pracowników służby zdrowia, ośrodków terapii uzależnień, personelu szkół, szkół integracyjnych, przedszkoli, placówek wychowawczych, ośrodków opiekuńczych. Pracował z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach, ośrodkach opiekuńczych, z młodzieżą z rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach:
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia osobowości,
– problemy w komunikacji partnerskiej,
– dysfunkcje seksualne,
– zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie),
– wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi,
– seksoholizm (uzależnienie od zachowań seksualnych),
– nieakceptacja orientacji seksualnej,
– nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji,
– wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się.