Anna Majczak-Grybczuk

Anna Majczak-Grybczuk

Specjalizację odbywała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W ramach staży pracowała m. in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od roku pracuje w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, gdzie pomaga wrócić do dobrego funkcjonowania pacjentom po doświadczeniu hospitalizacji w oddziałach psychiatrycznych lub cierpiącym z powodu nawracających objawów zaburzeń psychicznych.  Ukończyła certyfikowany kurs “Racjonalna Terapia Zachowania – cz.I”. Od 2014 r. pomaga pacjentom pracując w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego.

Specjalizuje się w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących z powodu:

  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (m.in. zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, fobii, zaburzeń adaptacyjnych)
  • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
  • zaburzeń snu
  • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych