Regulamin Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt

 1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Dokumentacja jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 4. Psychoterapeuci i pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest ustnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 5. Odwołanie terminu spotkania psychoterapeutycznego bez konsekwencji finansowych możliwe jest do 24 godzin przed planowanym spotkaniem, a informacja ta musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum. Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane najpóźniej do godz. 12.00 w poprzedzającą sobotę telefonicznie, smsem, lub mailowo.
 6. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutyczej w czasie krótszym niż 24 godzin lub nie stawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z zarezerwowania czasu danego terapeuty.
 7. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie. W przypadku zaniedbania ze strony psychoterapeuty (brak informacji o niestawieniu się do pracy) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 8. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 9. Przerwa dwutygodniowa w terapii (w wypadku cotygodniowych spotkań) przy braku informacji na temat nieobecności, traktowane są jako rezygnacja z terapii.
 10. Psychoterapeuci mają prawo i obowiązek do korzystania z superwizji.
 11. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 12. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub Kodeksu karnego.