Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia jest formą leczenia wskazaną w sytuacjach, w których trudności życiowe czy zaburzenia psychiczne wiążą się z określonymi mechanizmami psychologicznymi pacjenta. Proces uzyskiwania korzystnych zmian w funkcjonowaniu jest o tyle specyficzny, że wymaga dużego, aktywnego zaangażowania pacjenta w leczenie. Spotkania odbywają się zazwyczaj ze stałą częstotliwością, raz w tygodniu lub częściej. Czas trwania relacji terapeutycznej bywa różny i jest ustalany wspólnie między pacjentem i terapeutą.

Rozpoczęcie psychoterapii może być poprzedzone szczegółową diagnostyką psychologiczną. Pierwsze spotkania terapeutyczne mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny. Po nich następuje ustalenie sposobu pracy i formy terapii.

Psychoterapia par

Terapia par wskazana jest w sytuacji, kiedy problemy, które przeżywają osoby tworzące związek, wynikają w głównej mierze z relacji między nimi, jakości wzajemnej komunikacji, konfliktów i obopólnych zachowań. Niekiedy terapia pary łączona jest z terapią indywidualną jednej lub każdej z tworzących ją osób. W takim wypadku każdy z procesów terapeutycznych prowadzony jest przez innego terapeutę. Zespół Centrum jest na tyle liczny, że możliwe jest uzyskanie w naszym ośrodku zarówno terapii pary, jak i terapii indywidualnej każdego z partnerów, o ile jest to wskazane.

Terapia par trwa zazwyczaj nieco dłużej niż sesje terapii indywidualnej. Terapeuta planując przebieg procesu terapii proponuje spotkania raz w tygodniu lub rzadziej, co dwa lub trzy tygodnie.

Psychoterapeuci

Psychoterapia
Krzysztof Maracewicz
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog
Psychoterapia
Martyna Kalisiewicz
Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog
Psychoterapia
Katarzyna Kwaśny-Czehak
Psycholog, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Olga Kasprzyk
Psycholog, Psychoterapeuta CBT
Psychoterapia
Elżbieta Rowińska-Garbień
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog
Psychoterapia
Aleksandra Bilejczyk
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog, psycholog dziecięcy i seksuolog dziecięcy
Psychoterapia
Arkadiusz Bilejczyk
Psycholog, psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk CBT, seksuolog kliniczny oraz superwizor PTS
Psychoterapia
Aleksandra Augustyn
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk CBT, seksuolog
Psychoterapia
Szymon Berliński
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Psychoterapia
Magdalena Pytel
Psycholog, psychoterapeuta
Psychoterapia
Tomasz Siwicki
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog
Psychoterapia
Piotr Gumienny
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Psychoterapia
Kamila Jakubiak-Leńczuk
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Psychoterapia
Magdalena Hasiuk
Psychoterapeuta, seksuolog
Psychoterapia
Jagoda Pietkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta
Psychoterapia
Aleksandra Wróblewska
Psycholog, psychoterapeuta

Cennik