Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia jest formą leczenia wskazaną w sytuacjach, w których trudności życiowe czy zaburzenia psychiczne wiążą się z określonymi mechanizmami psychologicznymi pacjenta. Proces uzyskiwania korzystnych zmian w funkcjonowaniu jest o tyle specyficzny, że wymaga dużego, aktywnego zaangażowania pacjenta w leczenie. Spotkania odbywają się zazwyczaj ze stałą częstotliwością, raz w tygodniu lub częściej. Czas trwania relacji terapeutycznej bywa różny i jest ustalany wspólnie między pacjentem i terapeutą.

Rozpoczęcie psychoterapii może być poprzedzone szczegółową diagnostyką psychologiczną. Pierwsze spotkania terapeutyczne mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny. Po nich następuje ustalenie sposobu pracy i formy terapii.

Psychoterapia par

Terapia par wskazana jest w sytuacji, kiedy problemy, które przeżywają osoby tworzące związek, wynikają w głównej mierze z relacji między nimi, jakości wzajemnej komunikacji, konfliktów i obopólnych zachowań. Niekiedy terapia pary łączona jest z terapią indywidualną jednej lub każdej z tworzących ją osób. W takim wypadku każdy z procesów terapeutycznych prowadzony jest przez innego terapeutę. Zespół Centrum jest na tyle liczny, że możliwe jest uzyskanie w naszym ośrodku zarówno terapii pary, jak i terapii indywidualnej każdego z partnerów, o ile jest to wskazane.

Terapia par trwa zazwyczaj nieco dłużej niż sesje terapii indywidualnej. Terapeuta planując przebieg procesu terapii proponuje spotkania raz w tygodniu lub rzadziej, co dwa lub trzy tygodnie.Nasi

Nasi Psychoterapeuci

Psychoterapia
Aneta Chojecka
Psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Psychoterapia
Natalia Matus-Lewandowska
Psychoterapeuta, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, seksuolog
Psychoterapia
Maja Szczerbińska
Psycholog, pedagog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Psychoterapia
Anna Gdynia-Kuraś
psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
Psychoterapia
Magda Kozłowska
psycholog, trener biznesu, specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej
Psychoterapia
Katarzyna Bieńkowska
Psycholog, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Weronika Janeczko
Psycholog, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Jakub Hyla
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Psychoterapia
Magdalena Dziadura
Psycholog, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Adriana Grabowska
Psycholog, Psycholog sportu, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Filip Matuszewski
Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
Psychoterapia
Martyna Kalisiewicz
Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog
Psychoterapia
Katarzyna Kwaśny-Czehak
Psycholog, Psychoterapeuta
Psychoterapia
Olga Kasprzyk
Psycholog, Psychoterapeuta CBT
Psychoterapia
Elżbieta Rowińska-Garbień
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog
Psychoterapia
Aleksandra Bilejczyk
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog, psycholog dziecięcy i seksuolog dziecięcy
Psychoterapia
Arkadiusz Bilejczyk
Psycholog, psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk CBT, seksuolog kliniczny oraz superwizor PTS
Psychoterapia
Szymon Berliński
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Psychoterapia
Magdalena Pytel
Psycholog, psychoterapeuta
Psychoterapia
Tomasz Siwicki
Psycholog, psychoterapeuta CBT, seksuolog
Psychoterapia
Kamila Jakubiak-Leńczuk
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
Psychoterapia
Magdalena Hasiuk
Psychoterapeuta, seksuolog

Cennik