Centrum KONTAKT – Poradnia dla dorosłych Grupa Mental Path stanowi zespół terapeutów i lekarzy. Pacjent, w zależności od zgłoszonej problematyki jest diagnozowany (zazwyczaj przez lekarza lub jednego z psychoterapeutów), a następnie, według indywidualnego planu leczenia, kierowany do kolejnych specjalistów.

Ze względu na charakter naszej pracy przykładamy szczególne znaczenie do ważności takich zasad etycznych jak poufność, klarowność wzajemnych ustaleń, rzetelność procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

W razie potrzeby, tylko i wyłącznie za zgodą pacjenta, nasi specjaliści mogą skonsultować się co do kierunku leczenia. Członkowie zespołu stale kształcą swoje umiejętności, a także uczestniczą w niezwykle ważnych spotkaniach, jakimi są superwizje. Superwizja polega na rozpatrywaniu sposobu pracy i sytuacji danego pacjenta z innym, posiadającym uprawnienia superwizora, terapeutą. Efekty superwizji zawierają wzrost jakości pracy terapeuty, a także w znacznym stopniu eliminują stres wynikający z pracy zawodowej. Regularne poddawanie swojej pracy superwizji należy do obowiązków każdego psychoterapeuty w ramach utrzymania standardów etycznych zawodu.