Aneta Chojecka

Aneta Chojecka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie kończę dwuletni kurs podyplomowy „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” KFRP. Jestem także uczestnikiem trzeciego roku kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

W swojej pracy psychoterapeutycznej łączę perspektywę systemową oraz podejścia
pozwalające budować zasoby klienta/pacjenta, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania.

Na co dzień udzielam pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.  Zajmuję się indywidualną i grupową terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z diagnozą zespołu Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, fobią społeczną i innymi
zaburzeniami lękowymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz  trudnościami w relacjach rówieśniczych.

W centrum moich zainteresowań jest również praca z rodziną: komunikacja w rodzinie, stres rodzinny związany ze zmianą etapu życia, relacja rodzice – dziecko/nastolatek. Wspieram rodziców, zwłaszcza tych, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego lub  zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą diagnoza zaburzeń rozwojowych u dziecka.  Pracuję również z parami w obszarach związanych z rodzicielstwem (różne podejścia do wychowywania dziecka i in.).

Z osobami dorosłymi pracuję w następujących obszarach:
– zaburzenia lękowe,
– nieśmiałość/fobia społeczna,
– ADHD,
– nieadekwatna samoocena,
– obniżony nastrój,
– depresja,
– zespół Aspergera,
– sytuacje kryzysowe,
– przewlekły stres,
– adaptacja do zmian życiowych,
– wypalenie rodzicielskie,
– ciekawość siebie i chęć samorozwoju.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, systematycznie uczestniczę w szkoleniach z
zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

W Mental Path prowadzę psychoterapię dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

Zapisz się online >>