Na czym polega Psychoterapia Indywidualna?

Na czym polega Psychoterapia Indywidualna?

Praca terapeutyczna może przyjąć postać terapii grupowej lub indywidualnej. W przypadku terapii grupowej terapeuta pełni rolę drugoplanową. Główny nacisk kładziony jest na związek pomiędzy członkami grupy. Z jednej strony celem terapii grupowej jest ukazanie pacjentowi tego, że nie jest odosobniony ze swoim problemem, z drugiej grupa ma za zadanie stworzyć prawdziwe środowisko społeczne. W terapii indywidualnej nacisk kładziony jest przede wszystkim na pacjenta i wszystko to, co go dotyczy, a więc jego uczucia, przeżycia, przemyślenia, nastawienie, czy też sposób postrzegania samego siebie.

Psychoterapia indywidualna stwarza przestrzeń, w której pacjent uzyskuje pełne skupienie psychoterapeuty, jednocześnie nawiązując z nim silną relację. W takich przypadkach terapeuta nierzadko wypełnia lukę, która powstała w życiu pacjenta i pełni funkcję przyjaciela czy figury rodzicielskiej. Co ważne, z psychoterapeutą w takiej roli pacjent terapeutą odtwarza schematy relacji, jakie miał z innymi znaczącymi osobami. Dzięki temu możliwe jest przepracowanie toksycznych relacji z przeszłości, wyzbycie się traum czy poczucia winy, które rzutują na obecne zachowanie pacjenta i jego życie.

Ile czasu trawa terapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna nie jest sposobem na szybkie rozwiązanie problemu. W wielu przypadkach stanowi wprowadzenie do terapii grupowej – pacjenci zgłaszający się z problemami do terapeuty nie zawsze są gotowi, do pracy w grupie. W pracy indywidualnej z pacjentem psychoterapeuta czerpie z medycyny, filozofii i psychologii. Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia pomaga pacjentowi w:

  • identyfikacji źródła/źródeł jego bieżących problemów,
  • eliminowaniu/radzeniu sobie z przyczynami tych problemów,
  • wyznaczaniu celów terapeutycznych, a na późniejszym etapie celów życiowych.

Co istotne osoba, która poddaje się terapii indywidualnej nie jest wyłącznie obiektem analizy terapeuty. Jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a w jego tracie zostaje wyposażona w narzędzia, dzięki którym może skutecznie zmienić swoje zachowanie, nastawienie, postrzeganie określonych sytuacji, tym samym zmieniając swoje życie.