Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Psychoterapia jest dziedziną, która oferuje różne metody leczenia problemów emocjonalnych i psychicznych, jak również zwiększania odporności psychicznej i świadomego wpływu na własne życie. Jedną z takich metod jest terapia psychodynamiczna, która ma na celu zrozumienie i rozwiązanie głęboko zakorzenionych, często nieświadomych problemów emocjonalnych. W tym wpisie wyjaśniamy, czym jest psychoterapia psychodynamiczna, opisujemy jej etapy oraz omawiamy jej zalety i wady.

Co to jest terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna jest formą leczenia, która koncentruje się na odkrywaniu i zrozumieniu nieświadomych procesów psychicznych, które wpływają na zachowania i emocje człowieka. Wywodzi się z psychoanalizy, którą zapoczątkował Sigmund Freud. Głównym celem terapii psychodynamicznej jest uświadomienie pacjentowi nieświadomych wzorców myślenia i zachowań, które mogą wpływać na jego obecne życie – w szczególności na powtarzające się problemy emocjonalne lub relacyjne.

W tej terapii dużą rolę odgrywa dialog z terapeutą, podczas którego poprzez interpretację doświadczeń życiowych, myśli, uczuć oraz fantazji – pacjent może lepiej zrozumieć motywy swoich działań. To ujawnienie i analiza nieświadomych konfliktów ma prowadzić do lepszego zrozumienia siebie i swoich relacji z innymi, a w konsekwencji do poprawy jakości życia i zdrowia psychicznego.

Definicja i ogólne zasady terapii psychodynamicznej 

Terapia psychodynamiczna jest głęboko zakorzeniona w założeniu, że nieświadome procesy umysłowe i emocjonalne mają znaczący wpływ na nasze zachowania i doświadczenia życiowe.

Oto kilka kluczowych zasad i elementów, które definiują tę formę terapii:

 • Nieświadome procesy umysłowe – wiele naszych emocji, myśli i zachowań jest napędzanych przez nieświadome procesy. Terapia ta dąży do ujawnienia i zrozumienia tych ukrytych aspektów psychiki.
 • Wpływ przeszłości na teraźniejszość – terapia psychodynamiczna skupia się na tym, jak wczesne doświadczenia życiowe, zwłaszcza te z dzieciństwa, kształtują obecne wzorce myślenia, zachowania i relacji.
 • Rola mechanizmów obronnych – terapia ta bada mechanizmy obronne, takie jak m.in. wyparcie czy zaprzeczenie, których ludzie używają, aby radzić sobie z bólem emocjonalnym i konfliktami.
 • Analiza przeniesienia  – pojęcie to odnosi się do przenoszenia uczuć i postaw związanych z ważnymi postaciami z przeszłości pacjenta na terapeutę. Rozpoznawanie i analiza tych reakcji w kontekście terapeutycznym jest kluczowa dla zrozumienia obecnych problemów emocjonalnych i relacyjnych pacjenta.
 • Rozwój wglądu – celem terapii psychodynamicznej jest zwiększenie wglądu pacjenta w jego własną psychikę, co umożliwia lepsze zrozumienie siebie i swoich relacji oraz prowadzi do zdrowszych sposobów radzenia sobie z emocjami i konfliktami.
 • Długość terapii – terapia ta często wymaga dłuższego czasu i głębszego zaangażowania w porównaniu z innymi formami terapii, takimi jak m.in. terapia poznawczo-behawioralna, ponieważ skupia się na dogłębnym rozumieniu długotrwałych wzorców emocjonalnych i zachowań.

Terapia ta nie skupia się wyłącznie na leczeniu symptomów, ale dąży do głębokiej zmiany wewnętrznej i lepszego rozumienia siebie – co może prowadzić do bardziej trwałych i znaczących zmian w życiu pacjenta.

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna polega na współpracy między terapeutą a pacjentem w celu odkrycia i zrozumienia głęboko ukrytych, nieświadomych wzorców emocjonalnych i myślowych, które wpływają na obecne zachowanie i doświadczenia życiowe pacjenta.

Oto kilka kluczowych aspektów, które charakteryzują ten proces terapeutyczny:

 • Eksploracja nieświadomych procesów – terapeuta wspiera pacjenta w odkrywaniu nieświadomych myśli, uczuć, pragnień i wspomnień, które mogą wpływać na jego aktualne problemy życiowe.
 • Analiza wolnych skojarzeń i snów – pacjent jest zachęcany do dzielenia się swoimi snami, myślami i uczuciami, nawet jeśli pozornie wydają się one nieistotne lub niezwiązane. To pozwala na odkrycie ukrytych znaczeń i wzorców.
 • Praca z przeniesieniem – analizując te reakcje, pacjent może lepiej zrozumieć swoje relacje i emocje.
 • Konfrontacja z obronami psychicznymi – terapia pomaga pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć obronne zachowania i myślenie, które mogą utrudniać postęp w leczeniu i osobistym rozwoju.
 • Wgląd i samoświadomość – centralnym celem jest zwiększenie samoświadomości pacjenta i zrozumienie, jak przeszłe doświadczenia wpływają na obecne życie. To prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, swoich emocji i zachowań.

Terapia ta nie skupia się wyłącznie na leczeniu symptomów, ale dąży do głębokiej zmiany wewnętrznej i lepszego rozumienia siebie – co może prowadzić do bardziej trwałych i znaczących zmian w życiu pacjenta.

Etapy terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna jest procesem, który zwykle przechodzi przez kilka etapów. Chociaż każda terapia jest indywidualna i dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta, istnieje kilka ogólnych faz, które charakteryzują przebieg terapii psychodynamicznej:

1. Etap początkowy – nawiązywanie relacji:

 • Budowanie zaufania – kluczowe jest stworzenie bezpiecznego i zaufanego środowiska, w którym pacjent może czuć się komfortowo, dzieląc się swoimi myślami i uczuciami.
 • Ocena i identyfikacja problemów – określenie celów terapii.

2. Etap eksploracji – rozumienie wzorców i nieświadomych procesów:

 • Analiza snów i wolnych skojarzeń – to pomaga w odkrywaniu nieświadomych myśli i uczuć.
 • Rozpoznawanie i analiza przeniesienia – zrozumienie, jak uczucia wobec ważnych osób z przeszłości pacjenta są przenoszone na terapeutę lub inne osoby w jego życiu.

3. Etap wglądu – zwiększanie samoświadomości:

 • Zrozumienie wpływu przeszłości – zrozumienie jak wczesne doświadczenia życiowe wpływają na obecne myśli, uczucia i zachowania.
 • Praca nad mechanizmami obronnymi, które mogą utrudniać rozwój osobisty i radzenie sobie z problemami.

4. Etap przepracowania – praca nad zmianą:

 • Rozwijanie nowych sposobów myślenia i zachowania – nauka, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i problemami w zdrowszy sposób.
 • Wdrażanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności w codziennym życiu.

5. Etap zakończenia – przygotowanie do zakończenia terapii:

 • Ocena postępów i osiągnięć – podsumowanie zmian, które zaszły w trakcie terapii i ocena osiągnięć pacjenta.
 • Planowanie przyszłości – omówienie strategii radzenia sobie po zakończeniu terapii i utrzymywania postępów.

W niektórych przypadkach mogą być zalecane dalsze sesje lub sesje kontrolne, aby wspierać pacjenta w utrzymaniu postępów i radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami.

Każdy etap terapii psychodynamicznej jest ważny i przyczynia się do głębszego zrozumienia siebie, swoich relacji i sposobów radzenia sobie z emocjami. 

Przebieg typowej sesji terapeutycznej

Przebieg typowej sesji terapeutycznej w nurcie psychodynamicznym jest unikalny dla każdego pacjenta, jednak istnieją pewne charakterystyczne elementy i techniki, które są często wykorzystywane:

 • Zachęta do swobodnego mówienia – na początku sesji terapeuta może zachęcić pacjenta do swobodnego wyrażania myśli, uczuć, wspomnień i marzeń sennych. Ten proces, znany jako “wolne skojarzenia”, pozwala na odkrywanie nieświadomych treści umysłu.
 • Uważne słuchanie i obserwacja przez terapeutę.
 • Analiza snów – jeśli pacjent wspomina o snach, terapeuta może pracować nad ich interpretacją, ponieważ sny mogą dostarczać cennych wskazówek na temat nieświadomych procesów umysłowych pacjenta.
 • Skupienie na emocjach.
 • Badanie przeniesienia –  czyli przenoszenie uczuć wobec ważnych osób z przeszłości na terapeutę, jest kluczowym aspektem terapii psychodynamicznej. Terapeuta pomoże pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć te dynamiki.
 • Konfrontacja i interpretacja – terapeuta może konfrontować pacjenta z pewnymi niekonsekwencjami lub sprzecznościami w jego myśleniu lub zachowaniu. Również interpretacje terapeuty mają na celu pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć jego nieświadome motywacje i konflikty.
 • Praca nad wglądem i samoświadomością.
 • Zakończenie sesji – sesja kończy się podsumowaniem i refleksją nad omówionymi tematami. Terapeuta może również zadać pacjentowi pytania do przemyślenia przed następnym spotkaniem.

Warto pamiętać, że terapia psychodynamiczna jest bardzo indywidualna, a przebieg sesji zależy od potrzeb i sytuacji pacjenta oraz stylu pracy terapeuty.

Wady i zalety terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna, jak każda forma terapii, ma swoje specyficzne zalety i wady. 

Zalety terapii psychodynamicznej 

ZaletaOpis
Głębsze zrozumienie siebieTerapia psychodynamiczna pozwala na głębokie zrozumienie przyczyn problemów psychicznych, co może prowadzić do trwalszych zmian i rozwoju osobistego.
Praca nad nieświadomymi procesamiDzięki koncentracji na nieświadomych procesach umysłowych, terapia ta może pomóc w odkryciu i rozwiązaniu głęboko zakorzenionych problemów, które inne formy terapii mogą przeoczyć.
Poprawa relacji międzyludzkichPoprzez zrozumienie przeniesienia  i analizę wczesnych doświadczeń życiowych, pacjenci często poprawiają swoje relacje z innymi.
Rozwój wglądu i samoświadomościTerapia ta zwiększa wgląd w własne myśli, uczucia i zachowania, co przyczynia się do lepszej regulacji emocjonalnej i zdrowia psychicznego.
Skuteczność w przypadku złożonych problemów emocjonalnychUważana za szczególnie skuteczną w leczeniu długotrwałych, złożonych problemów emocjonalnych, takich jak lęk, depresja, problemy z relacjami czy problemy związane z osobowością.

Wady terapii psychodynamicznej 

WadaOpis
Długość i koszt terapiiTerapia psychodynamiczna często wymaga długotrwałego zaangażowania i może być kosztowna, co może być barierą dla niektórych osób.
Trudność w mierzeniu skutecznościEfektywność terapii psychodynamicznej jest trudniejsza do zmierzenia w porównaniu z bardziej bezpośrednimi i skoncentrowanymi na symptomach terapiami, takimi jak terapia poznawczo-behawioralna. Obecnie jednak istnieje coraz większa baza badań potwierdzających skuteczność tego podejścia np.: potwierdzoną badaniami neuroobrazowania mózgu. Metoda ta jest rekomendowana do leczenia zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń osobowości.
Wymaga aktywnego zaangażowania pacjentaTerapia ta wymaga od pacjenta aktywnego zaangażowania i gotowości do introspekcji, co może być trudne dla niektórych osób.
Możliwość wywołania trudnych emocjiPraca nad głębokimi, nieświadomymi problemami może wywoływać silne emocje i być początkowo trudna dla pacjenta.

Korzyści z terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna oferuje szereg korzyści, które mogą być szczególnie cenne dla osób poszukujących głębokiego zrozumienia swoich emocjonalnych problemów i wzorców zachowań. Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z tej formy terapii:

 • Głębsze zrozumienie siebie i swoich emocji.
 • Rozwiązywanie głęboko zakorzenionych problemów.
 • Poprawa relacji międzyludzkich.
 • Rozwój samoświadomości.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem i lękiem.
 • Pomoc w przypadku złożonych problemów psychologicznych.
 • Zwiększenie elastyczności psychicznej.
 • Lepsze zrozumienie dynamik rodzinnych i wczesnych doświadczeń.

Jest to proces wymagający czasu i zaangażowania, ale dla wielu osób korzyści wynikające z tej formy terapii są znaczące i transformujące.

Pamiętaj, że terapia psychodynamiczna, podobnie jak każda forma terapii, wymaga indywidualnego podejścia i może nie być odpowiednia dla każdego. Decyzja o jej wyborze powinna być podjęta po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą, który pomoże ocenić Twoje specyficzne potrzeby i cele. Jeśli czujesz, że terapia psychodynamiczna może być odpowiednia dla Ciebie lub jeśli jesteś ciekawy, jak może ona przyczynić się do Twojego zdrowia psychicznego, zachęcamy do kontaktu.