Anna Gdynia-Kuraś

Anna Gdynia – Kuraś jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association…

Magda Kozłowska

Specjalizuję się w interwencjach i we wsparciu osób znajdujących się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze osobistym, zawodowym, jak i innym. Prowadzę również treningi i warsztaty dotyczące funkcjonowania w sytuacjach…

Katarzyna Bieńkowska
Katarzyna Bieńkowska - psychoterapia CBT, Waeszawa

Katarzyna Bieńkowska

Psycholog, pedagog specjalny, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.  Członek zespołów badawczych w…

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania