Łukasz Müldner-Nieckowski

Łukasz Müldner-Nieckowski

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, seksuolog. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Psychoanalityk Jungowski (IM IAAP).

Adiunkt w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Kierownik Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych.
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.
Prezes-Elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną, oraz terapią zaburzeń seksualnych.

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt pełni rolę superwizora. Pacjentów przyjmuje w Krakowie.

Elżbieta Rowińska-Garbień

Elżbieta Rowińska-Garbień

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog. Absolwentka 4-letniego szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Psychologii, Relacji Interpersonalnych z Profilaktyką Uzależnień, Seksuologii Klinicznej oraz Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyła w szkoleniu z zakresu „Neuroobrazowania struktur i funkcji ludzkiego mózgu” oraz licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu seksuologii, psychologii oraz neuropsychiatrii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ, Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN oraz Poradni Leczenia Uzależnień Vertimed. Uczestniczyła w zajęciach stażowych w Klinice Nerwic IPiN, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz Poradni Seksuologicznej SWZPZPOZ. Prowadziła wykłady ze studentami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Katowicach oraz Sopocie, z zakresu Diagnostyki z użyciem testów psychologicznych w Klinice Seksuologicznej.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz grupową zaburzeń seksualnych, terapią grupową sprawców przestępstw seksualnych oraz wykonywaniem diagnostyki z użyciem testów psychologicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behaworalnej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w obszarze:
– zaburzeń lękowych i depresyjnych,
– zaburzeń osobowości,
– dysfunkcji seksualnych,
– seksoholizmu,
– trudności w zakresie nawiązywania bliskich relacji z innymi.

Izabela Nowosad

Izabela Nowosad

Izabela Nowosad jest specjalistą psychiatrą, w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodizeży. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Doświadczenie zawodowe dr Izabeli Nowosad obejmuje pracę w Poradni Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim, w Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych przy ul. Dzielnej 7, a także w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul Kolskiej 2/4.

Prowadzi konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży. Specjalizuje się także w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i farmakologicznym wspieraniem terapii uzależnień u osób dorosłych.

Małgorzata Pogorzelska

Małgorzata Pogorzelska

Psycholog, seksuolog kliniczny (Certyfikat PTS nr 112), certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 224), akredytowany przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre UK), 2letnie studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej (CKP SWPS) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne a także kursy doszkalające z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła pełny cykl szkoleń w Terapii Schematów (TS) oraz w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Obecnie w trakcie certyfikacji EFT (Emotinally Focused Couples Therapy) – szkolenie organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Seksuologii i Psychoterapii II Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w XX Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SWZPZPOZ w Warszawie. Jako wykładowca współpracowała z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem SWPS, przez kilka lat prowadziła również konsultacje w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (Centrum Rodziny i Praw Dziecka). Obecnie prowadzi praktykę prywatną, pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Warszawie dla Woli – Śródmieścia oraz jest wykładowcą na Kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku (2,5-letnie szkolenie przeznaczone dla czynnych psychoterapeutów, którym zależy na poszerzeniu wiedzy i nabyciu umiejętności przydatnych w pracy z problemami seksualnymi). Należy do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Pracuje pod regularną superwizją superwizorów PTS i PTTPB.

Autorka rozdziałów “Trudności seksualne w psychoterapii par” i “Psychoterapia awersji seksualnej” oraz współautorka rozdziału “Psychoterapia zespołów bólowych u kobiet” w publikacji Zaburzenia seksualne a psyhoterapia poznawczo-behawioralna pod redakcją naukową dr n. hum. Marty Rawińskiej (nakładem PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019). Redaktor naukowa przekładu książki dr Davida Schnarcha Namiętne małżeństwo. Miłość seks i bliskość w stałych związkach (Passionate Marriage. Love, Sex and Intimacy in Emotionally Committed Relationships) z przedmową prof. Zbigniew Lew-Starowicza (nakładem Wydawnictwa Kropla, Warszawa 2019).

Gość programów: Dzień Dobry TVN, Rozmowy w Toku TVN, Między kuchnią a salonem TVN, Kawa czy herbata TVP1, Pytanie na śniadanie TVP2; telewizji Polsat i Polsat Play; TVN24, Superstacji; audycji radia TOK FM, RDC, Jedynki. Konsultuje artykuły tematyczne dla takich wydawnictw jak: „Magazyn Psychologiczny Sens”, „Charaktery”, „Elle”, „Claudia”.

Główny obszar jej pracy to terapia zaburzeń seksualnych, zwłaszcza trudności związanych ze spadkiem lub utratą potrzeb seksualnych, awersją, anorgazmią, pochwicą, bolesnymi zbliżeniami oraz doświadczeniem przemocy seksualnej a także problemów lękowych i osobowościowych. W swojej pracy czerpie z różnych nurtów terapeutycznych. Oprócz konsultacji i terapii indywidualnej, prowadzi terapię dla małżeństw / par.

Aleksandra Bilejczyk

Aleksandra Bilejczyk

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W szkole Centrum CBT odbyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (certyfikat nr 580). Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży w ośrodku „Poza Schematami”.

Doświadczenie zawodowe związane z psychoterapią dzieci i młodzieży zdobywała na dziecięcym Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie (2013-2014) i w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SWZPZPOZ w Warszawie (2014-2019).

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywała na XX Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SWZPZPOZ (2012-2013) oraz w Porani Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie (2007-2008, 2014-2016).

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji rodzicielskich nakierowanych na wsparcie i psychoedukację związaną z problemami wychowawczymi i trudnościami rozwojowymi.

Główne obszary pracy psychoterapeutycznej to zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia w obrębie nieprawidłowo kształtującej się osobowości u młodzieży, zaburzenia adaptacyjne, a także zaburzenia sfery seksualnej, jak zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, problemy emocjonalne okresu dojrzewania, przemoc seksualna, czy trudności wynikające z masturbacji dziecięcej.

Członek PTTPB (Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

 

Informacja przed wizytą osoby nieletniej:

Pierwsza sesja zawsze odbywa się rodzicami dziecka/nastolatka. W przypadku dzieci w wieku, co najmniej do ukończenia szkoły podstawowej prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosili się sami rodzice/prawni opiekunowie. Na początku, po opisaniu przez rodziców kwestii problemowych, zostanie zebrany tzw. wywiad rozwojowy dotyczący dziecka, informacje na temat jego funkcjonowania w szkole, przedszkolu, wśród rówieśników, a także na temat ogólnej sytuacji rodzinnej. Etap diagnostyczny zazwyczaj zajmuje 1-2 spotkania z rodzicami, oraz 1-3 sesje z dzieckiem. Po etapie diagnostycznym następuje omówienie jego wyników z rodzicami, kiedy to również zostaje przedstawiona propozycja planu terapii. Rodzice mogą niekiedy zostać poproszeni o konsultację u innych specjalistów (np. neurologa, psychiatry itp.).

Na konsultacje (pojedyncze spotkania) dotyczące dzieci zazwyczaj również zapraszamy samych rodziców. Jeśli problem dotyczy starszego dziecka/nastolatka (w wieku od 14 r. ż.) zapraszamy rodziców wraz z nim.

Arkadiusz Bilejczyk

Arkadiusz Bilejczyk

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, obecnie w trakcie szkolenia do certyfikatu Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwent szkolenia z psychoterapii w CBT Centrum w Warszawie.

W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię sprawców przestępstw seksualnych oraz osób z problemami o charakterze uzależnień od zachowań seksualnych.

Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądów Okręgowych w Warszawie, certyfikowany seksuolog sądowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych, to leczenie sprawców przestępstw seksualnych, zaburzeń preferencji seksualnych oraz zaburzeń o charakterze kompulsywnych/uzależnieniowych zachowań seksualnych.

Zajmuje się także szkoleniami z zakresu zdrowia seksualnego, seksualności osób niepełnosprawnych oraz edukacji seksualnej. Prowadził zajęcia o takiej tematyce dla pracowników służby zdrowia, ośrodków terapii uzależnień, personelu szkół, szkół integracyjnych, przedszkoli, placówek wychowawczych, ośrodków opiekuńczych. Pracował z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach, ośrodkach opiekuńczych, z młodzieżą z rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach:
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia osobowości,
– problemy w komunikacji partnerskiej,
– dysfunkcje seksualne,
– zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie),
– wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi,
– seksoholizm (uzależnienie od zachowań seksualnych),
– nieakceptacja orientacji seksualnej,
– nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji,
– wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się.

Zuzanna Kastelaniec-Sienkiewicz

Zuzanna Kastelaniec-Sienkiewicz

Pracuje jako psychoterapeutka od 10 lat. Prowadzi psychoterapią indywidualną, grupową oraz par. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z Terapii Rodzin i Par. Zdobywała doświadczenia m.in na Oddziale Dziennym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim. Od 10 lat prowadzi praktykę prywatną pod stałą superwizją.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza odbyciem 3 konsultacji. Ich celem jest poznanie sposobu pracy psychoterapeuty oraz dobranie najwłaściwszej formy pomocy dla osoby zgłaszającej się na psychoterapię.

Pracuje z osobam indywidualnymi oraz parami, które cierpią z powodu różnych kryzysów osobistych i przeżywają trudności w relacjach z bliskimi. Są to m.in :zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) stany depresyjne, zaburzenia lękowe, zachowania przymusowe, kompulsywne, poczucie osamotnienia oraz innego typu problemy związane z budowaniem relacji, wchodzeniem w bliskie związki.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, w pracy z parami dodatkowo korzysta z podejścia systemowego. Forma pracy, którą proponuje umożliwia lepsze zrozumienie siebie oraz partnera, stopniowe odzyskiwanie kontroli nad swoim życiem, pozbywanie się problematycznych zachowań i objawów. Umożliwia również wchodzenie świadomiej w bliskie relacje, rozumienie swoich potrzeb i otwieranie się na nie.

Poza pracą z pacjentami prowadzi warsztaty związane ze wspieraniem rozwoju osobowości oraz pracuje jako wykładowca akademicki.

Aleksandra Augustyn

Aleksandra Augustyn

Specjalista psycholog kliniczny, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 348). Obecnie w trakcie kursu Superwizora Dydaktyka PTTPB.

Przez 8 lat pracowała w IV Klinice Psychiatrycznej Szpitalu Bielańskim (Poradnia Zdrowia Psychicznego), gdzie zajmowała się diagnozą i prowadziła terapię indywidualną osób dorosłych. Od 2011 roku pracuje w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od 2017 roku jest zatrudniona na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzi terapię grupową i trening metapoznawczy.

Pracuje terapeutycznie z pacjentami cierpiącymi na wszystkie zaburzenia psychiczne poza uzależnieniami, z dziećmi powyżej 7 lat (wyjątek: zaburzenia rozwoju seksualnego), młodzieżą, osobami dorosłymi w każdym wieku.

Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym z uwzględnieniem technik wyobrażeniowych i doświadczeniowych, prowadzi trening metapoznawczy dla osób z depresją lub schizofrenią. Interesuje się terapią poznawczo-behawioralną zaburzeń snu oraz rolą języka w kształtowaniu obrazu siebie i swoich trudności.

Szymon Berliński

Szymon Berliński

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, studia pierwszego stopnia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku dla Ofiar Przemocy Dom, Placówkach Wsparcia Dziennego, Centrum Wsparcia Fundacji Itaka, Stowarzyszeniu Aslan.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.
Główne obszary pracy: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, zaburzenia zachowania, kryzysy psychologiczne, trudności w relacjach interpersonalnych, dolegliwości psychosomatyczne, pomoc osobom po doświadczeniach przemocy.

Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzi w oparciu o profesjonalne standardy psychoterapii, kryteriów przyjętych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją.

Magdalena Dziadura

Magdalena Dziadura

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w oddziale psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Od 2017 roku pracuje w poradni i oddziale dziennym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadzi terapię osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego.

W pracy terapeutycznej kieruje się zasadami etyki zawodowej. Ceni sobie indywidualne podejście do trudności doświadczanych przez pacjenta/klienta oraz dostrzega ogromną wartość, jaką niesie ze sobą relacja terapeutyczna oparta na empatii i zaangażowaniu. W pracy z drugim człowiekiem duże znaczenie nadaje procesowi budowania wzajemnego zaufania w ciepłej i bezpiecznej atmosferze.

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia), zaburzeniami lękowymi (napady paniki, fobia społeczna, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie specyficzne), zaburzeniami odżywiania się, doświadczeniami psychotycznymi, zaburzeniem stresowym pourazowym, a także z osobami, które odczuwają trudności w relacjach zarówno z innymi ludźmi, jak i z samym sobą. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W codziennej pracy opiera się na założeniach i technikach wywodzących się z klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz z terapii schematów.

W czasie wolnym angażuje się w projekty społeczne mające za zadanie przywrócenie osób po kryzysach psychicznych do samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie.