Terapia poznawczo-behawioralna – na czym polega i kiedy jest najlepszym wyborem?

Terapia poznawczo-behawioralna – na czym polega i kiedy jest najlepszym wyborem?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest szeroko stosowaną formą terapii psychologicznej, która pomogła wielu osobom radzić sobie z różnorodnymi problemami psychicznymi. W tym wpisie odpowiemy na kilka kluczowych pytań dotyczących CBT, aby lepiej zrozumieć, na czym polega ta terapia i kiedy może być najlepszym wyborem.

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna  (CBT, z ang. Cognitive Behavioral Therapy) to forma psychoterapii skoncentrowana na zrozumieniu i modyfikowaniu negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które wpływają na uczucia i działania osoby. Kluczowym założeniem CBT jest to, że sposób, w jaki myślimy o sytuacjach, wpływa na sposób, w jaki się czujemy i jak się zachowujemy.

CBT jest uznawana za skuteczną w leczeniu wielu problemów psychicznych, w tym lęku, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń odżywiania i wielu innych. Jest to praktyczne, rozwiązanie zorientowane podejście, które pomaga ludziom lepiej rozumieć i zarządzać swoimi myślami i emocjami.

Podstawowe założenia i cele terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na kilku podstawowych założeniach i celach:

 • Związek między myślami, uczuciami i zachowaniem – CBT zakłada, że sposób, w jaki ludzie myślą, wpływa na ich uczucia i zachowania. Negatywne lub irracjonalne myśli mogą prowadzić do negatywnych emocji i niepożądanych zachowań.
 • Zmiana myślenia – centralnym elementem CBT jest idea, że zmieniając sposób myślenia, można zmienić emocje i zachowania. Terapia skupia się na identyfikacji i korygowaniu negatywnych, często automatycznych myśli, które mogą prowadzić do emocjonalnych i behawioralnych problemów.
 • Skoncentrowanie na teraźniejszości – chociaż rozumienie przeszłości klienta jest ważne, CBT koncentruje się głównie na obecnych problemach i sposobach ich rozwiązania.
 • Cele terapeutyczne i struktura – terapeuta i pacjent wspólnie ustalają cele terapii i pracują nad nimi w sposób zorganizowany.
 • Edukacja i rozwijanie umiejętności – CBT często obejmuje edukację na temat natury zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych oraz uczy technik radzenia sobie, takich jak techniki relaksacyjne, radzenie sobie ze stresem czy rozwiązywanie problemów.
 • Terapia zakłada aktywne uczestnictwo pacjenta w procesie leczenia, w tym domowe zadania i ćwiczenia praktyczne.
 • CBT jest zwykle terapią krótkoterminową, skoncentrowaną na konkretnych problemach i poszukiwaniu praktycznych rozwiązań.
 • Terapia CBT opiera się na dowodach naukowych i jest ciągle modyfikowana na podstawie badań i praktyki klinicznej.

Cele terapii poznawczo-behawioralnej są zatem związane z identyfikacją i zmianą negatywnych wzorców myślenia i zachowania, rozwijaniem nowych strategii radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz wzmacnianiem umiejętności adaptacyjnych i funkcjonowania w codziennym życiu.

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma psychoterapii, która skupia się na zmianie negatywnych i niefunkcjonalnych myśli, przekonań oraz zachowań, które mogą przyczyniać się do problemów emocjonalnych i psychologicznych.

Na początku terapii terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne lub irracjonalne myśli i przekonania, które wpływają na jego emocje i zachowania. Pacjent uczy się kwestionować te myśli, analizując ich racjonalność i poszukując dowodów na ich poparcie lub obalenie. Celem jest zastąpienie niefunkcjonalnych myśli bardziej racjonalnymi i pomocnymi przekonaniami.

CBT koncentruje się również na zmianie zachowań, które są nieproduktywne lub szkodliwe. Terapeuta może zastosować różne techniki, takie jak eksponowanie (stopniowe narażanie na sytuacje budzące lęk) czy trening umiejętności społecznych. CBT również często obejmuje naukę strategii efektywnego rozwiązywania problemów, co pomaga klientom radzić sobie z trudnymi sytuacjami w bardziej konstruktywny sposób.

W terapii poznawczo-behawioralnej bardzo ważna jest współpraca między pacjentem a terapeutą. Klient jest traktowany jako aktywny uczestnik procesu terapeutycznego. Pacjenci często otrzymują zadania do wykonania w domu, które mają na celu praktykowanie i ugruntowanie umiejętności nabytych podczas sesji terapeutycznych.

Ćwiczenia w terapii poznawczo-behawioralnej

Ćwiczenia stosowane w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) są kluczowym elementem tej metody terapeutycznej, mającym na celu pomoc klientom w zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania.

Oto kilka przykładów typowych ćwiczeń stosowanych w CBT:

1. Dziennik myśli.

Pacjenci są zachęcani do prowadzenia dziennika, w którym zapisują swoje negatywne myśli, okoliczności, w których się pojawiły, oraz towarzyszące im emocje i reakcje. Pomaga to w identyfikacji i analizie niefunkcjonalnych wzorców myślenia.

2. Reformulacja myśli.

Ćwiczenie to polega na zastępowaniu negatywnych, irracjonalnych myśli bardziej zrównoważonymi, racjonalnymi przekonaniami. Pacjent uczy się rozpoznawać i kwestionować swoje automatyczne negatywne myśli.

3. Eksponowanie i desensytyzacja.

Stosowane przede wszystkim w leczeniu lęków, polega na stopniowym i kontrolowanym narażaniu pacjenta na sytuacje wywołujące lęk, w celu zmniejszenia jego reakcji strachu.

4. Ćwiczenia behawioralne.

Mogą obejmować zadania, takie jak kontaktowanie się z nowymi ludźmi lub angażowanie się w aktywności, które wcześniej były unikane z powodu lęku czy niepewności.

5. Rozwiązywanie problemów.

Pacjent uczy się identyfikować problemy, generować potencjalne rozwiązania, oceniać te rozwiązania, a następnie wdrażać najbardziej efektywne z nich.

6. Trening asertywności.

Pomoc w rozwijaniu umiejętności wyrażania własnych potrzeb i granic w sposób zdrowy i asertywny, bez bycia agresywnym lub biernym.

7. Relaksacja.

Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, relaksacja mięśniowa Jacobsona, czy medytacja, mogą być wykorzystywane do zmniejszenia napięcia i stresu.

8. Przerysowywanie katastroficznych scenariuszy.

Ćwiczenie to polega na analizowaniu negatywnych przekonań dotyczących “najgorszego scenariusza” i zastępowaniu ich bardziej realistycznymi ocenami.

9. Planowanie aktywności.

W przypadku depresji, pacjenci mogą być zachęcani do planowania i angażowania się w aktywności, które dostarczają przyjemności i satysfakcji, co pomaga w przełamywaniu apatii i bierności.

Te ćwiczenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta i mogą być modyfikowane w zależności od problematyki, z jaką klient się zgłasza oraz od jego postępów w terapii. Ważne jest, aby te ćwiczenia były stosowane pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty CBT.

Porównanie terapii psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej

Rozważając różne metody terapii, często stajemy przed wyborem między dwoma głównymi podejściami: terapią psychodynamiczną a terapią poznawczo-behawioralną (CBT). Obie te formy terapii są szeroko stosowane i posiadają swoje unikalne cechy oraz metody pracy, które mogą być bardziej lub mniej odpowiednie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki jego problemów. Dowiesz się, czym się różnią, jakie są ich podstawowe założenia, cele, rola terapeuty i pacjenta, a także w jakich sytuacjach sprawdzają się lepiej.

Główne różnice w podejściu i metodach

KryteriumPsychoterapia psychodynamicznaPsychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)
Podstawowe założeniaKoncentruje się na nieświadomych procesach i wpływie przeszłości na obecne zachowanie.Skupia się na uczeniu się, myślach i zachowaniach oraz na tym, jak mogą one wpływać na obecne doświadczenia i problemy.
Czas trwaniaCzęsto długoterminowa, z nieokreślonym czasem trwania.Zazwyczaj krótkoterminowa, od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Struktura sesjiMniej strukturyzowana, terapeuta często pozostaje w roli aktywnego słuchacza.Bardziej strukturyzowana, z konkretnymi celami i technikami do zastosowania podczas sesji.
Rola terapeutyBardziej interpretująca, analizująca przeszłość klienta.Bardziej dyrektywna, skoncentrowana na edukacji i wyposażaniu klienta w umiejętności radzenia sobie z problemami.
Metody terapeutyczneAnaliza marzeń sennych, wolne skojarzenia, interpretacja, przekaz.Ćwiczenia behawioralne, dzienniki myśli, reformulacja myśli, techniki relaksacyjne.
Cel terapiiZrozumienie nieświadomych motywów i przeszłych doświadczeń wpływających na obecne życie.Rozwój umiejętności radzenia sobie i zmiana negatywnych wzorców myślenia i zachowania.
SkupieniePrzeszłość i wgląd w nieświadome procesy.Teraźniejszość, konkretne problemy i ich praktyczne rozwiązania.
Rola pacjentaMniej aktywna, eksplorująca własną przeszłość i wewnętrzny świat.Bardzo aktywna, pracująca nad zadaniem domowym, ucząca się i stosująca nowe umiejętności.
Typowe zastosowaniaZaburzenia osobowości, głęboko zakorzenione problemy emocjonalne, konflikty wewnętrzne.Lęki, depresja, zaburzenia odżywiania, problemy behawioralne, stres.
Ewolucja i zmianyPodkreślenie znaczenia historii i rozwoju osoby.Podkreślenie znaczenia aktualnych myśli i zachowań oraz ich modyfikacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że zarówno terapia psychodynamiczna, jak i CBT mogą być skuteczne, a wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Ponadto, w praktyce klinicznej często stosuje się podejścia zintegrowane, które łączą elementy obu tych terapii.

Jak wybrać odpowiednią formę terapii dla siebie?

Wybór odpowiedniej formy terapii jest ważną decyzją, która może mieć znaczący wpływ na skuteczność leczenia. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w dokonaniu tego wyboru:

 • Zastanów się, jakie są twoje główne problemy i cele, które chcesz osiągnąć poprzez terapię. Rozważ, czy Twoje problemy są bardziej związane z obecnymi myślami i zachowaniami (co może wskazywać na CBT), czy z głębszymi, długotrwałymi wzorcami emocjonalnymi i doświadczeniami z przeszłości (co może sugerować terapię psychodynamiczną).
 • Zdobądź podstawowe informacje na temat różnych podejść terapeutycznych, takich jak CBT, terapia psychodynamiczna, terapia humanistyczna, terapia systemowa itp. Rozważ, jakie podejście wydaje się najlepiej pasować do Twoich potrzeb i preferencji.
 • Rozmowa z terapeutą lub psychologiem może pomóc Ci zrozumieć, które podejście terapeutyczne może być dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
 • Pamiętaj, że czasami konieczne jest wypróbowanie kilku podejść lub terapeutów, zanim znajdziesz to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Rozważ aspekty praktyczne, takie jak dostępność, koszty, lokalizacja i harmonogram sesji.
 • Ważne jest, aby czuć się komfortowo i bezpiecznie z wybranym terapeutą i metodą terapii.

Pamiętaj, że proces terapeutyczny jest bardzo indywidualny, a to, co działa dla jednej osoby, może nie być skuteczne dla innej. Kluczowe jest znalezienie podejścia, które odpowiada Twoim unikalnym potrzebom i okolicznościom.